Wij volgen het juiste spoor

SBO De Wissel is een RK school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

De kernwaarden van SPOOR

Respect

Bij ons op school wordt er op een systematische manier gewerkt aan het gedrag van leerlingen d.m.v. PBS. PBS staat voor POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT. PBS staat voor een “voorkomen is beter dan genezen’’ aanpak van gedrag in het onderwijs. Het heeft als doel om schoolbreed een veilig en positief schoolklimaat te creëren. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Met als gevolg dat leerlingen zich veiliger voelen, succeservaringen opdoen en groeien in hun zelfvertrouwen.

Veiligheid

Hoe doen we dit? Op onze school wordt uitgegaan van 3 kernwaarden: respect, veiligheid en samenwerken, die we samenvatten in ’t SPOOR. Deze kernwaarden worden vertaald naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes op school. Het gewenst gedrag wordt geoefend. Gewenst gedrag wordt beloond d.m.v. treinkaartjes. De treinkaartjes zijn gekoppeld aan gedragsverwachtingen. Met deze treinkaartjes kunnen leerlingen sparen voor zowel individuele- en groepsbeloningen.

Samenwerken

Interventies laat een leerling ongewenst gedrag zien? Dan worden op maat helpende acties ingezet. Zo wordt hij/zij gestimuleerd het gewenste gedrag te laten zien. Data de schoolbrede registratie van gedragsincidenten geeft school zicht op waar, wanneer en hoe laat en met wie deze incidenten plaatsvinden. Deze informatie helpt ons om op school gerichte belsissingen te nemen over gedrag en waar nodig tot actie over te gaan. Dit kan schoolbreed, op klasenniveau of individueel zijn.

Welkom bij SBO De Wissel

SBO De Wissel is een RK school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en is onderdeel van Stichting MOVARE. Een SBO is bestemd voor kinderen die vanwege hun problemen niet meer goed geholpen kunnen worden op een gewone basisschool en voor wie een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Door een keuze te maken in het menu aan de bovenkant, vindt u alle informatie die u nodig heeft. Behalve voor ouders van wie het kind al op onze school zit, is de website ook bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een SBO voor hun kind. Heeft u vragen of wilt u een kennismakingsgesprek en een rondleiding, neemt u dan even contact op met de directeur.

school gebouw

Wij volgen het juiste SPOOR

Wij volgen het juiste SPOOR is bij alle medewerkers, leerlingen en ouders bekend. Het (ortho)pedagogisch
huis van SBO de Wissel staat op een fundament van enkele belangrijke waarden: Respect, Veiligheid & Samenwerken.

Samen

S – Samen werken, leren en spelen:
Iedereen hoort erbij. Wij luisteren naar elkaar.

Positief

P – Positieve aandacht:
Wij benaderen elkaar positief en geven elkaar complimenten.
We zorgen dat een ander zijn spel kan doen. 

Onvoorwaardelijk

O – Onafhankelijk:
Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen. 
Wij lossen problemen eerst zelf op met praten, lukt dit niet, dan pas met meester of juf. 

Onafhankelijk

O – Omgeving:
Wij praten en lopen rustig in de gang, hal en klas. 
Wij gaan netjes om met spullen van elkaar. 

Respect

R – Respect:
Wij volgen de aanwijzingen van juf/meester op. 
Iemand hoeft je vriend(in) niet te zijn, maar je kunt wel aardig tegen hem/haar zijn.

Onze groepen

Ons team

Fotogalerij

Een aantal foto’s op een rij
Onze groep iconen

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details