Onze school Missie en Visie

Missie en Visie

Missie en Visie

Wat is de missie en visie van deze school?

Het is de opdracht van SBO de Wissel om kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften te begeleiden en hun talenten en vaardigheden te laten ontwikkelen, afgestemd op hun toekomstperspectief. We creëren een veilige, respectvolle, betekenisvolle en positieve omgeving waar het kind centraal staat. Kinderen leren op een actieve en ontdekkende manier hoe je van en met elkaar kunt leren om ze voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij. Dat doen we in samenwerking met ouders en andere betrokkenen.

Wie of hoe je ook bent, je doet ertoe!

In de komende schooljaren zal het team deze nieuwe missie verdere invulling geven door te werken aan enkele fundamentele pijlers (hoofdzaken) die van betekenis zijn om deze missie te bereiken. Deze pijlers zijn een veilige en rijke (leer)omgeving, doelgroep en onderwijs en samenleving. Deze pijlers krijgen vanuit de waarden en uitgangspunten die wij als fundament zien van ons dagelijks handelen uiteindelijk invulling. 

missie en visie mindmap

Klaar voor jouw volgende stap?

Kom bij ons werken! Bekijk alle vacatures van de verschillende regio’s op www.werkenbijmovare.nl.

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind