Zorg

Zorg

Uitgaande van het individuele ontwikkelingsperspectief van elke leerling en de daarbinnen geformuleerde onderwijs-en ondersteuningsbehoeften onderscheiden wij drie zorgniveaus voor het realiseren van passend onderwijs en passende ondersteuning; 

  • Zorgniveau 1: instructie en ondersteuning binnen de stamgroep/klas. Verantwoordelijkheidsgebied van de stamgroepleraar. 
  • Zorgniveau 2: vormen van interne ondersteuning buiten en rondom te stampgroep ten behoeve van leerling ten aanzien van beoogde instructie als beoogde ondersteuning. Verantwoordelijkheidsgebied van de interne begeleider in samenspraak met de interne ondersteuners. 
  • Zorgniveau 3: vormen van externe ondersteuning. Verantwoordelijkheidsgebied orthopedagoge en intern begeleider in samenspraak met vaste knooppuntpartners (Team Jeugd, instroomco√∂rdinator Jens, gedragswetenschappers Jens, schoolarts, leerplichtambtenaar en externe ondersteuners).  

Planmatig werken (OGW) en Handelingsgericht werken (HGW) in termen van DATA-DUIDEN-DOELEN-DOEN is richtinggevend op alle zorgniveaus.  

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details