Onze school Onze groepen

Onze groepen

Spoorzoekertjes en Spoorvinders

Even voorstellen……… De Spoorzoekertjes en de Spoorvinders!
Wij zijn de start van de school binnen SBO De Wissel. Je kunt ons zien als de kleutergroep, groepje 1/2 of gewoon als ‘de spoorzoekertjes’ 1 en ‘de Spoorvinders’ 2

Wij zijn tussen de 4-7 jaar en vooral bezig met spelen. Spelen is erg belangrijk voor ons want op deze manier leren wij heel veel. We leren o.a. nieuwe woorden, de cijfers, onze naam schrijven maar ook zelf onze jassen aan-/uitdoen, gezond eten of hoe gaan we met elkaar om? Heel veel dus! We zitten bijna niet stil en zorgen dat alles wat we doen betekenis heeft. Wij leren niet alleen van de juf maar ook veel van elkaar. Iedereen in de groep is anders en dat maakt het vaak zo leuk. Hierdoor kunnen we elkaar goed helpen met de dingen die we moeilijk vinden, iedereen doet er toe!
Samen zijn wij ‘de Spoorzoekertjes’ , ‘de Spoorvinders

Juf Loes

Locomotiefjes

In de groep van de Locomotiefjes leren de kinderen heel veel nieuwe dingen; we gaan letters leren en van die letters gaan we woorden maken om er uiteindelijk zinnen en een verhaal van te kunnen maken. We leren dat we deze ook kunnen opschrijven en bijvoorbeeld brieven naar elkaar kunnen sturen. Waarom is lezen en schrijven naar elkaar belangrijk? 

We leren ook hoe we moeten rekenen, dit doen we altijd eerst met materialen of zelfs met ons lichaam. Voordat we dit in onze rekenschriften leren schrijven of uitrekenen.

Ook leren wij om naar ons eigen (werk)gedrag te kijken en te benoemen wat wij al allemaal goed doen, maar ook wat kunnen wij nog beter. Aan het einde van het schooljaar kunnen wij dit zelfs over onszelf vertellen. We leren ook samen te werken en samen de verantwoordelijkheid te dragen voor een goede sfeer in de groep. 

Juf Nicolle

Sprinters

De groep van de Sprinters bestaat uit ongeveer 15 leerlingen. In onze school is het heel normaal dat er gedurende het schooljaar nog wel eens leerlingen bij komen of weg gaan. Onze groep is de laatste groep van de onderbouw. De leeftijd van de kinderen varieert van 7 tot 9 jaar. 

Omdat het de laatste groep van de onderbouw is, wordt er steeds meer van de kinderen verwacht, zodat ze klaar zijn om naar de bovenbouw te gaan.
Sommige kinderen gaan voor bepaalde vakken ook al werken in de bovenbouw, omdat we bij ons op school op niveau werken. De kinderen in deze groep werken voornamelijk met groep 3 stof.

Wij Sprinters vinden het ook belangrijk dat we een gelukkige en fijne klas zijn. Dat betekent dat we ons aan de afspraken houden in de klas. Iedereen is een beetje anders, maar iedereen hoort erbij. We werken er als klas aan om een fijne groep te zijn, dat doen we onder andere door veel samenwerkingsspellen.

In onze school stimuleren we vooral positief gedrag door het belonen met treinkaartjes. Met de treinkaartjes kunnen ze dan beloningen kiezen. Hierdoor heerst er ook een positieve sfeer in de klas en op school.

Wij zijn een fijne en gezellige klas! Wij zijn de Sprinters!!

Groetjes,

de Sprinters en juf Maud

Vuurpijlen

De Vuurpijlen is een middenbouwgroep met 14 kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar, 4 meisjes en 10 jongens.

Er zijn twee juffen in de groep.
Juf Mariska werkt op maandag, donderdag en vrijdag met ondersteuning van juf Debby op de donderdag en vrijdag.
Op dinsdag en woensdag staat juf Debby voor de groep.

Elke ochtend starten wij met een inloopmoment en daaropvolgend een kringgesprek.
Om 9.00 uur starten de niveaugroepen en werken wij hard aan rekenen, lezen, taal en spelling.
In de middaguren hebben wij onder andere muziek, verkeer, wereldoriëntatie, handvaardigheid en Leefstijl.
Op dinsdagmiddag gaan we samen met de Seinwachters gymmen in de Baneberg.
Op vrijdag sluiten we de week af met het inleveren van onze treinkaartjes en mogen we zelf onze beloning kiezen.

Groetjes van de Vuurpijlen en de juffen. 

Koppeling

Welkom bij de groep Koppeling. In onze groep zitten 12 leerlingen. Wij zijn een doe-leergroep. Onze groep werkt ietsje anders dan de andere groepen op de Wissel. Wij hebben niet alleen leertaken zoals rekenen, spelling, taal en lezen. Maar daarnaast werken wij ook met doe-taken. Zo kunnen we dat wat we leren ook gebruiken in de praktijk en leren we tijdens de doe-taken vaardigheden die we weer kunnen gebruiken bij de leertaken. In onze groep zitten twaalf kanjers die op alle fronten hun best doen. Iedere ochtend beginnen we met thee-drinken tijdens de werkbespreking. De thee wordt door twee kinderen gemaakt. Ons schema is ingedeeld in een 20 minuten rooster. Bijvoorbeeld 20 minuten rekenen in een werkboek en daarna 20 minuten rekenen op een device en dan nog 20 minuten een doe-taak doen. Zo is er voor iedereen genoeg individuele aandacht. De doe-taken zijn voor een kind iedere week anders. Zo heb je kopieer- lamineeropdrachten, opruimtaken in en buiten de school, de koffie-thee bestelling rondbrengen, afwassen en de was doen. In de tijd die we over hebben kan ieder kind een taak kiezen uit de werkwinkel. Zo kan een kind zelfs gitaar leren spelen. In de middag kun je ons vaak vinden in het technieklokaal, keuken, schooltuin of gymzaal. Meester Ed en ook juf Sheryl helpt ons mee bij de gym en in de keuken. 

Wij hopen op een leuk jaar en vele successen met meester Ed en juf Sheryl.

Seinwachters

Wanneer de leerlingen voor het eerst het station bereiken van de bovenbouw, dan komen ze terecht bij de Seinwachtersgroep. Deze groep bestaat uit 15 leerlingen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar.

Op de maandag geven juf Debby en juf Lionne het juiste spoor aan de Seinwachters en op de overige dagen doet juf Marijke dat. Juf Lionne ondersteunt de groep op de dinsdag en de woensdag en op vrijdag sluit juf Debby de laatste 45 minuten van de week af.

Een dag begint met een inloopmoment waarbij de Seinwachters al even in gesprek kunnen gaan met hun klasgenoten en met de juffen. Hierna volgt het kringgesprek waarbij we de verwachtingen en planning met elkaar bespreken om de dag goed te laten verlopen.

Om 9.00u starten de niveaugroepen en wordt er hard gewerkt aan rekenen, lezen, taal en spelling.

In de middaguren hebben wij onder andere muziek, verkeer, wereldoriëntatie, handvaardigheid en Leefstijl. Maar ook gezellig knutselen samen met onze creatieve juf Lionne behoort tot een favoriete bezigheid van de Seinwachters.

Op dinsdagmiddag hebben we samen met de Vuurpijlen gymles in gymzaal de Baneberg in Landgraaf waar we met de bus naartoe gaan.

Juf Susan ondersteunt onze groep vanuit het doelgroepenarrangement (DGA) voor de sociaal- emotionele ontwikkeling middels groepstrainingen, of middels individuele gesprekken.

Op vrijdag sluiten we de week af met het inleveren van onze treinkaartjes en mogen we zelf onze beloning kiezen!

Groetjes,

Juf Debby, juf Lionne, juf Susan en Juf Marijke

Rangeerders

Rangeerders, wie zijn wij?

In de groep Rangeerders zitten kinderen die (potentieel) schoolverlater zijn.

Hier zitten de kinderen in de afrondende fase en worden ze ‘klaargestoomd’ voor de volgende grote stap in hun schoolloopbaan, de middelbare school.

Hier komt heel wat bij kijken gezien het feit er toch wel wat verschillen zijn tussen het (speciaal) basisonderwijs en de middelbare school.

Denk hierbij aan:

  • Je hebt niet één juf of meester maar wel zo’n 15 verschillende docenten.
  • Je zit niet de hele dag in hetzelfde klaslokaal maar gaat ieder lesuur naar een ander lokaal.
  • Je hebt je eigen schoolboeken die je iedere dag weer mee naar huis neemt.
  • Je hebt meer huiswerk dan op de basisschool. Hoeveel precies verschilt per soort opleiding. 
  • De schooldag is niet elke dag hetzelfde maar je hebt een lesrooster dat een paar keer per jaar wisselt.
  • Het schoolgebouw van de middelbare school is veel groter dan je basisschool (dat wordt zoeken naar je lokaal de eerste weken 😉
  • Op de middelbare school zitten veel meer leerlingen dan op de basisschool: nóg meer kans om nieuwe vrienden te maken.

Hier proberen wij de kinderen zo goed mogelijk op voor te bereiden zodat ze vol goede moed en met de juiste bagage naar de volgende fase in hun schoolloopbaan kunnen gaan. 

Wij onderhouden nauwe banden met verschillende vervolgscholen en via een zogenaamde ‘warme overdracht’ proberen wij een zo duidelijk mogelijk profiel van de leerling te scheppen en zo over te dragen aan onze collega’s van de middelbare scholen.

juf Linda, Juf Sheryl en meester Albert

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details