Onze school Onze groepen

Onze groepen

Spoorzoekertjes

Even voorstellen……… De Spoorzoekertjes!
Wij zijn de start van school binnen SBO De Wissel. Je kunt ons zien als de kleutergroep, groepje 1/2 of gewoon als ‘de spoorzoekertjes’. Wij zijn tussen de 4-7 jaar en vooral bezig met spelen. Spelen is erg belangrijk voor ons want op deze manier leren wij heel veel. We leren o.a. nieuwe woorden, de cijfers, onze naam schrijven maar ook zelf onze jassen aan-/uitdoen, gezond eten of hoe gaan we met elkaar om? Heel veel dus! We zitten bijna niet stil en zorgen dat alles wat we doen betekenis heeft. Wij leren niet alleen van de juffen maar ook veel van elkaar. Iedereen in de groep is anders en dat maakt het vaak zo leuk. Hierdoor kunnen we elkaar goed helpen met de dingen die we moeilijk vinden, iedereen doet er toe!
In onze groep zitten vaak rondom de 12 leerlingen en er zijn 2 vaste juffen. Juf Lindsay en juf Vivienne. Samen zijn wij ‘de Spoorzoekertjes’.

Locomotiefjes

In de groep van de Locomotiefjes leren de kinderen heel veel nieuwe dingen; we gaan letters leren en van die letters gaan we woorden maken om er uiteindelijk zinnen en een verhaal van te kunnen maken. We leren dat we deze ook kunnen opschrijven en bijvoorbeeld brieven naar elkaar kunnen sturen. Waarom is lezen en schrijven naar elkaar belangrijk? 

We leren ook hoe we moeten rekenen, dit doen we altijd eerst met materialen of zelfs met ons lichaam. Voordat we dit in onze rekenschriften leren schrijven of uitrekenen.

Ook leren wij om naar ons eigen (werk)gedrag te kijken en te benoemen wat wij al allemaal goed doen, maar ook wat kunnen wij nog beter. Aan het einde van het schooljaar kunnen wij dit zelfs over onszelf vertellen. We leren ook samen te werken en samen de verantwoordelijkheid te dragen voor een goede sfeer in de groep. 

Sprinters

De groep van de Sprinters bestaat uit ongeveer 15 leerlingen. In onze school is het heel normaal dat er gedurende het schooljaar nog wel eens leerlingen bij komen of weg gaan. Onze groep hoort bij de Onderbouw. De leeftijd van de kinderen varieert van 7 tot 9 jaar. 

In onze groep zijn we heel erg veel bezig met leren lezen. 

Maar we leren ook samenwerken, zelfstandig werken, bewegen, onze talenten ontwikkelen en hebben we oog voor elkaar. Belangrijk is het om ervoor te zorgen dat de sfeer in de groep goed is zodat alle kinderen hiervan kunnen profiteren in hun ontwikkeling. Hiervoor werken we in onze groep met Spoor/treinkaartjes. Dit stimuleert positief gedrag. De kinderen kunnen treinkaartjes als beloning verdienen, waarmee ze zelfgekozen beloningen kunnen ‘kopen’. 

Het is een heel enthousiaste groep. Ieder kind wil hard werken, maar ze hebben zeker ook veel voor elkaar over en helpen elkaar waar het kan. Een supergroep!!

Buffertjes

Wij zijn ongeveer 15 vrolijke en enthousiaste kinderen en twee juffen. Op  dinsdag is juf Sandra bij ons in de groep en op alle andere dagen geeft juf Mariska ons les.

Op onze school hebben we ook stagiaires. In onze groep is een pedagogiek-stagiaire werkzaam. En dan hebben we nog vaker hulp van meester Ed, als onderwijsassistent, bij de reken- en taalles.

Wij beginnen de dag altijd met iedereen goedemorgen te wensen. Daarna wordt er samen een praatje gemaakt en de dag besproken.

Elke maandag gaan we eerst samen naar de weekopening in de hal om te zingen voor de jarigen, om de verwachtingen te bespreken en andere bijzonderheden met elkaar te delen. 

Het eerste kwartier zijn we altijd samen met de groep. Daarna starten we de leesles in niveaugroepen. Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe leesmethode; Atlantis. 
Dan is het tijd om te leren rekenen! Wij werken met de methode Wizwijs. Deze methode leert ons in verschillende blokken om goed te rekenen. Daarbij worden heel veel opdrachten in de praktijk uitgevoerd. Ook mogen we vaak samenwerken. Dit is soms best nog moeilijk. Maar we worden er steeds beter in.

Hierna mogen we even bijkomen en lekker buiten spelen. 

Na het buitenspelen gaan we verder met taal of spelling. Hiervoor werken we met de methode Staal. Dit is een hele leuke methode met steeds veel filmpjes waarin alles goed uitgelegd wordt. Ook gebruiken we elke les Taal in Blokjes.

Op maandagmiddag hebben wij gym in de sporthal Baneberg. We hebben geluk want we worden gebracht en gehaald met de bus. Bij de gymles krijgen we hulp van een vakdocent gymnastiek.

Natuurlijk hebben wij nog een heleboel andere vakken, zoals: Schrijven, Verkeer, Wereld Oriëntatie, Muziek, Tekenen, Handvaardigheid, Burgerschap en SWPBS/SPOOR.

De Chromeboekjes worden ook steeds vaker ingezet. De juffen leren steeds weer iets bij en wij spelen dan ook leuke spelletjes en maken leuke opdrachten.

Wij werken bij de Buffertjes allemaal heel erg hard. En maken er SAMEN een hele leuke, lieve en gezellige groep van. 

We vinden het belangrijk om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen als dat nodig is!!!

Veel groetjes van alle kinderen en de juffen van de Buffertjes!

Vuurpijlen

De Vuurpijlen is een klas met ongeveer 15 kinderen. 

In de ochtend bij de inloop beginnen wij al als een echte vuurpijl met werken in onze klapper, waar van alle vakken werkbladen te vinden zijn en een yurlsboekje in het thema van bijvoorbeeld de seizoenen of feestdagen. Daarna kijken we samen naar het jeugdjournaal. 

Daarna gaan we beginnen met het werken in de niveaugroepen, waar we soms een uitstapje maken naar een andere juf of meester en krijgen we soms ook de hulp van Meester Ed. We gaan dan lezen en rekenen en daarna hebben we even een korte pauze. Na de pauze gaan we verder (woensdag t/m vrijdag) met spelling. 

De andere vakken zoals taal, verkeer, wereldoriëntatie, SWPBS (gedrag) en schrijven doen we weer samen in onze stamgroep. 

De Chromeboekjes worden ook steeds vaker ingezet. De juf leert steeds weer iets bij en wij spelen dan ook leuke spelletjes en maken leuke opdrachten die in het thema staan van de vakken. 

Op maandag gaan we samen met de Buffertjes naar de gym. Dit doen we met een bus. In de gymzaal krijgen we dan ook nog de hulp van een vakdocent Gymnastiek. Op donderdagmiddag hebben we muziekles van Juf Annick. Ook maken we af en toe gebruik van het kooklokaal. Geregeld maken we leuke werkstukjes bij handvaardigheid, soms in een thema en soms vrije opdrachten. 

Wij maken er iedere schooldag weer een feestje van. We werken allemaal heel erg hard. En maken er SAMEN een gekke groep van. 

We zijn er voor elkaar en helpen elkaar!

Liefs, 

De Vuurpijlen en de juf!

Koppeling

Welkom bij de groep Koppeling. In onze groep zitten 9 leerlingen. Wij zijn een doe-leergroep. Onze groep werkt ietsje anders dan de andere groepen op de Wissel. Wij hebben niet alleen leertaken zoals rekenen, spelling en lezen. Maar daarnaast werken wij ook met doe-taken. Zo kunnen we dat wat we leren ook gebruiken in de praktijk en leren we tijdens de doe-taken vaardigheden die we weer kunnen gebruiken bij de leertaken. In onze groep zitten tien kanjers die op alle fronten hun best doen. Iedere ochtend beginnen we met thee-drinken tijdens de werkbespreking. De thee wordt door twee kinderen gemaakt. Ons schema is ingedeeld in een 20 minuten rooster. Bijvoorbeeld 20 minuten rekenen in een werkboek en daarna 20 minuten rekenen op een device en dan nog 20 minuten een doe-taak doen. Zo is er voor iedereen genoeg individuele aandacht. De doe-taken zijn voor een kind iedere week anders. Zo heb je kopieer- lamineeropdrachten, opruimtaken in en buiten de school, de koffie-thee bestelling rondbrengen, afwassen en de was doen. In de tijd die we over hebben kan ieder kind een taak kiezen uit de werkwinkel. Zo kan een kind zelfs gitaar leren spelen. In de middag kun je ons vaak vinden in het technieklokaal, keuken, schooltuin of gymzaal. Meester Ed helpt ons mee bij de gym en in de keuken.

Dit jaar hebben we een echt ’techniek’-groepje. Tijdens de werkwinkel-tijd is er een ware run op de techniekkisten.  Wij hopen op een leuk jaar en veel successen samen met meester Guus.

Seinwachters

De Seinwachters is een groep die wat kleiner is en uit ongeveer 10 kinderen bestaat. Bij de Seinwachters ligt de nadruk op sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daarnaast is er in deze groep ook een doelgroeparrangement. Dit betekent dat er een JENS-medewerker in de klas werkt, juf Susan, die zowel individuele begeleiding biedt maar ook bezig is met groepstrainingen voor sociale weerbaarheid. De nadruk hierbij ligt op het leren samenwerken/samenspelen, het versterken van het zelfbeeld en het leren omgaan met moeilijke situaties. 

Rangeerders

Rangeerders, wie zijn wij?

In de groep Rangeerders zitten kinderen die (potentieel) schoolverlater zijn.

Hier zitten de kinderen in de afrondende fase en worden ze ‘klaargestoomd’ voor de volgende grote stap in hun schoolloopbaan, de middelbare school.

Hier komt heel wat bij kijken gezien het feit er toch wel wat verschillen zijn tussen het (speciaal) basisonderwijs en de middelbare school.

Denk hierbij aan:

  • Je hebt niet één juf of meester maar wel zo’n 15 verschillende docenten.
  • Je zit niet de hele dag in hetzelfde klaslokaal maar gaat ieder lesuur naar een ander lokaal.
  • Je hebt je eigen schoolboeken die je iedere dag weer mee naar huis neemt.
  • Je hebt meer huiswerk dan op de basisschool. Hoeveel precies verschilt per soort opleiding. 
  • De schooldag is niet elke dag hetzelfde maar je hebt een lesrooster dat een paar keer per jaar wisselt.
  • Het schoolgebouw van de middelbare school is veel groter dan je basisschool (dat wordt zoeken naar je lokaal de eerste weken 😉
  • Op de middelbare school zitten veel meer leerlingen dan op de basisschool: nóg meer kans om nieuwe vrienden te maken.

Hier proberen wij de kinderen zo goed mogelijk op voor te bereiden zodat ze vol goede moed en met de juiste bagage naar de volgende fase in hun schoolloopbaan kunnen gaan. 

Wij onderhouden nauwe banden met verschillende vervolgscholen en via een zogenaamde ‘warme overdracht’ proberen wij een zo duidelijk mogelijk profiel van de leerling te scheppen en zo over te dragen aan onze collega’s van de middelbare scholen.