Voor ouders Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

We hechten heel veel waarde aan de contacten met ouders onder andere bij het organiseren van naschoolse activiteiten voor de leerlingen: De ouderraad help ons hierbij en organiseren ook een aantal keren per jaar eigen activiteiten. Hieronder stellen zij zich even aan u voor. 

Wie zijn we?       

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die de kinderen en de school zoveel mogelijk proberen te ondersteunen met het organiseren van buitenschoolse activiteiten.

De ouderraad organiseert zelfs nog extra activiteiten om meer voor de kinderen te kunnen organiseren of om een extra financiële bijdrage te kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is de lege flessenactie. U kunt de lege flessen het hele jaar door inleveren op school.  

Leden en achterban:

Omdat het lidmaatschap van de ouderraad vervalt op het moment dat zoon(s) en/of dochter(s) de school verlaat, is er een natuurlijk verloop onder de leden van de ouderraad en zijn nieuwe leden altijd van harte welkom.

Tevens zoeken wij ook ouders die ons willen helpen tijdens de activiteiten.

De ouderraad heeft ook een eigen facebookpagina. Hierop houden zij u op de hoogte van de activiteiten en ander belangrijke informatie. 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details