Onze school Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

De toelating tot onze school

Voor een plaatsing op onze SBO-school  (of de kleuterafdeling van de SBO-school) is een ToeLaatbaarheidVerklaring (TLV), afgegeven door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. vereist. U kunt uw kind dus niet rechtstreeks zélf aanmelden bij ons op school, tenzij uw kind al een TLV heeft en u gaat verhuizen of om een andere reden van sbo-school wilt wisselen.

Bij het toekennen van extra ondersteuning voor uw kind in de vorm van plaatsing op onze SBO-school vindt eerst overleg plaats tussen ouders, de huidige school (of voorschoolse voorziening) van het kind, de SBO-school en een trajectbegeleider. In dit overleg kunnen de genoemde partijen komen tot een gezamenlijke aanvraag van een ToeLaatbaarheidVerklaring voor SBO. Dit gebeurt, indien blijkt dat men het erover eens is dat de SBO-school de meest passende onderwijsondersteuning en onderwijsplek voor het kind is.

Het Samenwerkingsverband geeft daarna, op basis van de vastgestelde overeenstemming tussen alle partijen, een ToeLaatbaarheidVerklaring (TLV) af.

Het is wettelijk verplicht dat, voordat het samenwerkingsverband een ToeLaatbaarheidVerklaring  afgeeft, zij daarbij een onafhankelijk deskundigenadvies betrekt. Dit advies wordt opgesteld door een orthopedagoge en schoolpsycholoog en, waar nodig, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van het kind een kinder- of jeugdpsycholoog, een arts of kinderpsychiater.

Alle SBO-plaatsingen zijn in principe tijdelijk van aard. Bij plaatsing op de SBO-school maken de betrokken scholen afspraken met elkaar en wisselen de informatie uit die nodig is voor de inzet van de extra ondersteuning. In deze afspraken is bij de start direct het moment van terugplaatsing vastgelegd.

Eerste opvang:

Indien uw kind een ToeLaatbaarheidVerklaring (TLV) voor de SBO-school van het Samenwerkingsverband heeft gekregen, dient u uw kind zelf bij onze school aan te melden. U zult dan uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school, beide verzorgd door de directeur of diens vervanger en ontvangt ook uitgebreide informatie over onze school. Uiteraard is uw kind ook van harte welkom.

In de eerste 6 tot 8 weken na de feitelijke opstart van uw kind binnen de SBO-school zullen de schoolmedewerkers gezamenlijk meer inzichten gaan verzamelen in wat uw kind al wel kan, waar mogelijke knelpunten zijn, de sterke en de wat minder sterke kanten in de ontwikkeling van uw kind. Bij afsluiting van de 6/8 weken termijn zullen de schoolmedewerkers een Ontwikkelingsperspectief met Ontwikkelingsplan voor uw kind uitzetten: Wat zien we, wat moeten we, wat kunnen we, waar moeten we rekening mee houden, wat denken we binnen een halfjaar te kunnen bereiken?, enz. Dit Ontwikkelingsperspectief en Ontwikkelingsplan wordt altijd met de ouders persoonlijk besproken.  Wij willen in alle gevallen samen met U op weg naar (haalbare) ontwikkelingsplannen.

Voor meer vragen kunt U altijd bij de school terecht (graag wel op afspraak).

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details