Voor ouders MediaWijsheid

MediaWijsheid

MediaWijsheid

Wat wordt precies bedoeld met Mediawijsheid?

Digitale media worden in het alledaagse leven en op school steeds belangrijker, technische apparaten krachtiger, geavanceerder en goedkoper.

Tegenwoordig kunnen we altijd en overal met elkaar communiceren. Kinderen komen steeds eerder en jonger met media in aanraking. De omgang met media hoort tegenwoordig bij de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Kinderen groeien op met allerlei soorten media; voorleesboekjes en filmpjes tot aan online muziek en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren.

Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen veilig met media om kunnen gaan. Om verantwoord, kritisch en creatief met media om te kunnen gaan, heeft het kind een goede begeleiding nodig in mediaopvoeding. 

De term “mediawijsheid” verwijst naar het vermogen om media en mediainhoud op een zelfstandige en verantwoorde manier te gebruiken volgens de eigen behoeften. 

https://http://www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl/cjg-landgraaf

Vijf pijlers die samen de belangrijkste onderdelen van Mediaopvoeding vormen:

 1. Plezier: geniet van de mogelijkheden
 2. Veilig: voorkom risico(‘s) 
 3. Samen: begeleid je kind
 4. Inhoud: weet welke media geschikt zijn
 5. Balans: momenten met en zonder 

Enkele tips voor het Mediawijs opvoeden van jouw kind (bron: heutink)

 • Beperk de schermtijd 
 • Wees consequent 
 • Verdiep je in het aanbod 
 • Blijf betrokken 
 • Stel regels op
 • Praat over geld (sommige apps kosten geld)
 • Wees een goed voorbeeld 

Sites met nog meer tips over Mediawijsheid:

Is er een mediaprotocol aanwezig bij Movare?
Ja. Onderwijsstichting MOVARE leert leerlingen in zowel schriftelijke als digitale bronnen informatie zoeken. Ook leren kinderen de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen.

Om dit verantwoord te laten plaatsvinden, hanteert MOVARE een mediaprotocol. In dit document vindt u nadere informatie hierover.

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details