Onderwijs SWPBS/SPOOR

SWPBS/SPOOR

SWPBS/SPOOR

SPOOR 

S – Samen werken, leren en spelen 

O.a. partnerschap met ouders en voor de kinderen belangrijke instanties is hierin een belangrijk onderdeel. U wordt wekelijks op de hoogte gehouden via ISY en tijdens ouderavonden. Daarnaast wordt er nauw samengewerk met de jeugdhulpverleners en de School Maatschappelijk Werkers van Jens. De principes van PBS werken ook door in de thuissituatie.

P – Positieve aandacht 

Positief bekrachtigen. Binnen onze school is een systeem voor erkennen en waarderen van gewenst gedrag geïmplementeerd. Wanneer de kinderen gewenst gedrag laten zien, kunnen ze een treinkaartje verdienen. De treinkaartjes zijn direct gekoppeld aan de gedragsverwachtingen. Met deze kaartjes kan er gespaard worden voor zowel individuele- of groepsbeloningen. 

O – Onafhankelijk 

Preventie staat binnen SWPBS – SPOOR centraal. Voorkomen is beter dan genezen! Het pro-sociaal gedrag en het voorkomen van probleemgedrag vindt op de volgende wijze plaats: 

  • Opstellen en aanleren van gedragsverwachtingen 
  • Positief bekrachtigen 

We willen niet alleen probleemgedrag voorkomen, maar er ook voor zorgen dat het kind zich onafhankelijk (autonoom) kan opstellen en zich daarbij zelfverantwoordelijk voelt voor het gedrag dat hij/zij laat zien. 

O – Omgeving 

De omgeving speelt een grote rol bij het aanleren van gewenst gedrag. Niet alleen voor het gedrag van het kind, maar ook voor de veiligheid binnen die omgeving. Zodra we verwachtingen uitspreken, kunnen we elkaar hier op aanspreken. 

R – Respect

Dit alles doen we met wederzijds respect! 

Wij volgen het juiste SPOOR

Wij volgen het juiste SPOOR is bij alle medewerkers, leerlingen en ouders bekend. Het (ortho)pedagogisch huis van SBO de Wissel staat op een fundament van enkele belangrijke waarden: Respect, Veiligheid & Samenwerken.

Samen

S – Samen werken, leren en spelen:
Iedereen hoort erbij. Wij luisteren naar elkaar.

Positief

P – Positieve aandacht:
Wij benaderen elkaar positief en geven elkaar complimenten.
We zorgen dat een ander zijn spel kan doen.

Onvoorwaardelijk

O – Onafhankelijk:
Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen. 
Wij lossen problemen eerst zelf op met praten, lukt dit niet, dan pas met meester of juf. 

Onafhankelijk

O – Omgeving:
Wij praten en lopen rustig in de gang, hal en klas. 
Wij gaan netjes om met spullen van elkaar. 

Respect

R – Respect:
Wij volgen de aanwijzingen van juf/meester op. 
Iemand hoeft je vriend(in) niet te zijn, maar je kunt wel aardig tegen hem/haar zijn.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details