Onderwijs Doelgroeparrangementen

Doelgroeparrangementen

Doelgroeparrangementen

Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Bij de meeste kinderen gaat dat bijna vanzelf. Een klein deel heeft daar extra ondersteuning of bij hulp nodig. Daarom werken SBO de Wissel en JENS intensief samen. Onder één dak. Sinds schooljaar 2020-2021 werken we samen in het schoolgebouw van de Wissel. De Wissel verzorgt natuurlijk het onderwijs en JENS ondersteunt de kinderen die dat nodig hebben. Iedere dag zijn er één of meer medewerkers van JENS op de school aanwezig. Ontwikkelen in de eigen omgeving vinden we heel belangrijk.

Onze samenwerking helpt kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. De ondersteuning vindt grotendeels onder schooltijd plaats en soms ook erna. Hulp wordt dichtbij en in verbinding geboden. Als dat nodig is, biedt JENS ook begeleiding thuis. De begeleiding sluit aan bij de normale schooldag, in de bekende schoolomgeving. Zo kunnen kinderen het geleerde direct oefenen in de dagelijkse praktijk.

Wanneer helpt JENS? Een medewerker van JENS helpt als een kind ondersteuning nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling. Of dat nu thuis is of op school. Samen met de ouders en de school bekijken we wat het kind nodig heeft. Sommige kinderen zijn geholpen met een groepstraining zoals bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining, emotie-regulatietraining of weerbaarheidstraining. Voor andere kinderen is juist een één-op-één gesprek waardevol.

Voor wie? In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met twee groepen van de Wissel. De samenwerking is naar uiterste tevredenheid verlopen en heeft bewezen daadwerkelijk een meerwaarde te hebben voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom gaan we de doelgroeparrangementen uitbreiden naar meerdere klassen.

Wilt u graag meer informatie? Of heeft u al een vraag over uw kind? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider van SBO de Wissel. T (045) 531 0720 E info.rksbodewissel@movare.nl Of neem contact op met JENS.T (045) 566 0113 E Info@jenshelpt.nl

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details