Onze school Kernwaarden

Kernwaarden

missie en visie mindmap

Kernwaarden

We leggen een basis voor de relatie vanuit respect, empathie en begrip. Daarmee creëren we een veilige omgeving waarin het mogelijk wordt om tot zelfontplooiing te kunnen komen. We vinden het belangrijk om onze kinderen te leren daarin verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen hen om deze verantwoordelijkheden ook waar te kunnen maken.

In onze school leren en ontwikkelen we ons allemaal. Dus niet alleen de kinderen, maar ook de medewerkers en ouders. Vanuit een respectvolle onderlinge relatie zijn we er op uit om goed samen te werken. We nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid in onze taak richting het onderwijs aan onze kinderen. 

De waarden op een rijtje:

  • Empathie
  • Zelfontplooiing
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Respect

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind