Onze school

Onze school

school

Onze school

Onze school is een Rooms Katholieke school voor speciaal basisonderwijs.
Voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.
Wij richten onze groepen in op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau.
Er wordt gewerkt met stamgroepen en niveaugroepen.

Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (vanuit de Knooppunt/TLV route). De uitzondering op deze regel is: Wanneer wij inschatten dat wij het kind niet de juiste, meest passende ondersteuning en het meest passende onderwijs kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven we onze mogelijkheden en onmogelijkheden als school. Dit SOP is ook vindbaar op deze website.

Onze SBO werkt tevens actief samen met de reguliere Basisscholen en Speciale Scholen binnen het Samenwerkingsverband. Wij leveren een bijdrage een aan het zo goed mogelijk  inrichten van Passend Onderwijs bij leerlingen die binnen het PO speciale hulpvragen hebben ten aanzien van ondersteuning en onderwijs.

Doel hierbij is: Op een verantwoorde wijze een toenemende integratie van leerlingen met speciale hulpvragen binnen het basisonderwijs te bevorderen.

We besteden tevens veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociaal emotionele, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. 

Speciale hulp en aandacht

Die de basis legt voor een optimale totale ontwikkeling van het kind

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details