Ingrid Schulinck

Mijn naam is Ingrid Schulinck en ik werk sinds 2013 als logopedist op de Wissel. Ik woon al mijn hele leven in Maastricht maar werk al 30 jaar als logopedist in de Oostelijke Mijnstreek. Sinds 2008 werk ik bij Onderwijsstichting Movare. Sinds 2013 werk ik met heel veel plezier op de Wissel.

Ik ben op dinsdag en donderdag op school en begeleid dan kinderen die problemen hebben met de communicatie. Sommige kinderen vinden het moeilijk om taal te begrijpen of om zich uit te drukken. Samen gaan we hier dan aan werken door bijvoorbeeld het uitbreiden van de woordenschat of het verbeteren van de zinsbouw. Daarnaast zie ik alle nieuwe kinderen die starten op Basisschool SBO de Wissel voor een screening of een onderzoek om te bekijken of ze hulp nodig hebben op het gebied van de communicatie.