Guus Kitzen

Mijn naam is Guus Kitzen. Ik werk sinds 1991 als groepsleerkracht op SBO De Wissel. Ik woon in Limbricht samen met mijn vrouw, de jongste zoon en twee katten en hond. Drie van onze vier kinderen wonen inmiddels al zelfstandig. Het liefste kom ik met de motor naar school. Voor 1991 heb ik op alle SBO-, SO- en VSO scholen in Geleen gewerkt. Ik ben sinds 1986 werkzaam in het onderwijs. Het mag duidelijk zijn dat ik in die tijd al heel veel veranderingen heb meegemaakt in het onderwijs.

Mijn grote hobby is muziek maken. Mijn hoofdinstrument is de gitaar. Daarnaast ben ik ook zanger in de limburgstalige zanggroep Kartoesj.

Ik werk full-time en ben dus alle dagen op school aanwezig. Sinds 2018 ben ik gestart met een groep in het concept doe-leren. Het accent ligt minder op het ontwikkelen van de leertaken maar meer op de praktisch invullingen, de doe-taken. De kinderen kunnen zo het geleerde meteen toepassen in de praktijk en daarbij ook nog andere vaardigheden ontwikkelen.